ਫ੍ਰਾਂਸ ਦਾ ਝੰਡਾ

ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ

ਫ੍ਰਾਂਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ "ਤਿਰੰਗਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਫਰਾਂਸੀਸੀ: le drapeau tricolore)। ਇਸ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ 1794 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਲਾ, ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੰਗ ਉਹ ਹਨ ਜੋ Valéry Giscard d'Estaing ਨੇ ਚੁਣੇ ਸੀ।

ਫ੍ਰਾਂਸ ਦਾ ਝੰਡਾ