ਬਦੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਫ਼ਤਹਿਪੁਰ ਬਦੇਸ਼ਾ ਹੈ।