ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਪਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਭਵਨ, ਰੀਤ, ਸਨਅਤ, ਨੀਤੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ