ਬੀਡ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਲਾ ਹੈ ।

ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੁੱਖਆਲਾ ਬੀਡ ਹੈ।

ਖੇਤਰਫਲ - ਵਰਗ ਕਿ . ਮੀ .

ਜਨਸੰਖਿਆ - (2001 ਜਨਗਣਨਾ)

ਸਾਕਸ਼ਰਤਾ -

ਏਸ.ਟੀ .ਡੀ (STD) ਕੋਡ - 02442

ਜਿਲਾਧਿਕਾਰੀ - (ਸਤੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ)

ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਵੱਲ ਉਚਾਈ -

ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ - ਉੱਤਰ

ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ - ਪੂਰਬ

ਔਸਤ ਵਰਖਾ - ਮਿ.ਮੀ.


ਫਰਮਾ:ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇ