ਬੂਸੇਫੇਲਸ (English: Bucephalus or Bucephalas) (355ਈ.ਪੂ. – ਜੂਨ 326 ਈ.ਪੂ) ਮਹਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਘੋੜਾ ਸੀ।[1]

           ਸਿੱਕੇ ਉੱਪਰ ਬੂਸੇਫੇਲਸ ਦਾ ਚਿੱਤਰ
ਬੂਸੇਫੇਲਸ ਮਹਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਲ
ਜੋਨ੍ਹ ਸਟੀਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ 'ਬੂਸੇਫੇਲਸ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸਿਕੰਦਰ' ਦਾ ਬੂਤ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. Aside from mythic Pegasus and the wooden Trojan Horse, or Incitatus, Caligula's favourite horse, proclaimed Roman consul.

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂਸੋਧੋ