ਵੰਝਲੀ ਜਾਂ ਬੰਸਰੀ[1] ਇੱਕ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਖੋਖਲੇ ਕਾਨੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵੰਝਲੀ
Bansuri bamboo flute 23inch.jpg
ਹੋਰ ਨਾਮਮੁਰਲੀ, ਬੰਸੀ, ਵੰਝਲੀ
ਵਰਗੀਕਰਨ
ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਰੇਂਜ
2.5 ਅਕਟੇਵ (ਛੇ-ਮੋਰੀ), 3 ਅਕਟੇਵ (ਸੱਤ-ਮੋਰੀ)
ਸੰਗੀਤਕਾਰ
ਪੰਨਾਲਾਲ ਘੋਸ਼, ਹਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੌਰਸੀਆ

ਉਦਾਹਰਨਸੋਧੋ

ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਵੀ ਵੰਝਲੀ ਬਜਾਈ ਸੀ। ਰੋਮ ਜੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੀਰੁ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. "the Legacy of Pandit Pannalal Ghosh". David Philipson, CalArts School of Music. Archived from the original on 30 June 2007. Retrieved 2007-06-26.