ਮਾਰਟਿਨ ਜਾਨ ਐਵੰਸ (ਅੰਗਰੇਜੀ: Martin John Evans) (ਜਨਮ: 1 ਜਨਵਰੀ 1941) ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਤਾਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ 2007 ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਹਵਿਜੇਤਾ ਹਨ।

ਮਾਰਟਿਨ ਜਾਨ ਐਵੰਸ

ਵੇਖੋਸੋਧੋ