ਮੁਨਿਸੁਵਰਤਨਾਥ ਜਾਂ ਮੁਨਿਸੁਵਰਤ ਜੈਨ  ਧਰਮ  ਦੇ ੨੦ ਉਹ ਤੀਰਥੰਕਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਮਿਤਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਦਿਆਵਤੀ ਸੀ।  ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ  ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਉ ਨਕਾ ਜਨਮ ਰਾਜਗ੍ਰਹ  (ਰਾਜਗਿਰ)  ਅਤੇ ਨਿਰਵਾਣ ਸੰਮੇਦਸ਼ਿਖਰ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਕਛੁਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹੈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ੯ਵੇਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਮਹਾਪਦਿਅ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵਿਸ਼ਣੁਕੁਮਾਰ ਮਹਾਪਦਿਅ  ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਨ।  ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ ਵਿਸ਼ਣੁਕੁਮਾਰ ਮੁਨੀ ਜੈਨਧਰਮ  ਦੇ ਮਹਾਂ ਉੱਧਾਰਕ ਹੋਏ।  ਮੁਨੀ ਸੁਵਰਤਨਾਥ  ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਮ  (ਅਤੇ ਪਦਿਅ)  ਨਾਮ  ਦੇ ੮ਵੇਂ ਵਾਸੁਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਨਾਮ  ਦੇ ੮ਵੇਂ ਬਲਰਾਮ,  ਲਕਸ਼ਮਣ ਨਾਮ  ਦੇ ੮ਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਸੁਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ