ਮੇਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤਟ ਉੱਤੇ ਅੰਧ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਾੜੀ ਹੈ। ਮੈਸਾਚੂਸਟਸ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਫ਼ੁੰਡੀ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੋਵੇਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੇਨ ਦੀ ਖਾੜੀ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ