ਯਾਦਗਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਿਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ (ਜੋ ਮਰ ਚੁਕਾ ਹੋਵੇ) ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਦੀ, ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ, ਮੂਰਤੀਆਂ, ਫ਼ੁਹਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਗਿਰਜਾਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਜੜਿਆ ਸਮਾਰਕ

ਕੁਝ ਉਘੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂਸੋਧੋ