ਯੋਗਾਸਨ ਅੱਜ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਆਸਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਸਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ

ਸੋਧੋ

ਪੱਛਮ ਉਤਾਨ ਆਸਨ, ਉਦਰਾਕਰਸ਼ਨਾ ਆਸਨ, ਓਮ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ, ਇਕਪਾਦ ਉਤਾਨ ਆਸਨ, ਸਿੱਧ ਆਸਣ, ਸੁੱਖ ਆਸਨ, ਸ਼ਵ ਆਸਨ, ਸ਼ਵ ਆਸਨ, ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਆਸਨ, ਹਾਸ ਆਸਨ, ਕਟੀ ਚੱਕਰ ਆਸਨ, ਤਾੜ ਆਸਨ, ਤੀਰੀਆਕਤਾੜ ਆਸਨ, ਧਨੁਰ ਆਸਨ, ਪਵਨਮੁਕਤ ਆਸਨ, ਪਵਨ ਮੁਕਤ ਆਸਨ, ਭੁਜੰਗ ਆਸਨ, ਵਕਰ ਆਸਨ

ਯੋਗਿਕ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਸੋਧੋ

ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸੈਰ ਕਰੋ। ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੱਕ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਯਾਤਨ ਕਰੋ। ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।

योगस्थ: कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय।
सिद्ध्यसिद्ध्यो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।।
(ਹੇ ਅਰਜਨ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੋ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਗਾਅ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਉ ਇਹ ਯੋਗਾ ਹੈ)

- ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ 2.48[1]

 • ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ।
 • ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
 • ਅਵਸਾਦ ਅਤੇ ਉਨੀਂਦਰਾਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਉਪਾਅ ਹੈ।
 • ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਵਿਧੀ ਹੈ ਇਹ ਆਸਨ।
 • ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਅਵਸਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
 • ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਇਹ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਪਾਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਸਰਤ ਹੈ।
 • ਯੋਗਾ ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਦੇ ਆਸਣ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
 • ਸ਼ਸਕਾਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਬਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਹ

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ
 1. "Ch. 2.48" "Bhagavad-Gita As It Is" by A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Bhaktivedanta Book Trust International.