ਸੂਬਾ

ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸਿਰਲੇਖ
(ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ)

ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਸੰਘੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।[1]

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ