ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ (ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ :Porus, ਰਾਜਾ ਪੁਰੂ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਪਾਰਸ) ਪੌਰਵ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਜੋਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ।[1]

ਰਾਜਾ ਪੁਰੂਸ਼ੋਤਮ
ਪੋਰਸ

Porus alexander coin.png
ਪੋਰਸ (ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ) ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ (ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ) ਦੀ ਸਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ
ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ 340–317 ਬੀਸੀਈ
ਪੂਰਵ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਬਮਨੀ
ਵਾਰਸ ਮਾਲੇਕਤੂ
ਪਿਤਾ ਰਾਜਾ ਬਮਨੀ
ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਅਨੁਸੂ੍ਈਆ
ਜਨਮ 21 ਜੁਲਾਈ 356 ਬੀਸੀਈ
ਪੌਰਵ ਰਾਸ਼ਟਰ
ਮੌਤ ਅੰ. 321 – c. 315 ਬੀਸੀਈ
ਪੰਜਾਬ
ਧਰਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ
ਸਿਕੰਦਰ ਪੋਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ