ਵਰਤੋਂਕਾਰ:ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦਲ/ਕੱਚਾ ਖਾਕਾ

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲਸੋਧੋ

ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।