ਮੈਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪੀਐਚ-ਡੀ ਦਾ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹਾਂ।

ਬੈਬਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
pa-N ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ।
ਬੋਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ