ਨੇੜੇ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ .jpg

ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਅਸੀਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ।