ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ,