ਸਵਾਗਤ! ਮੈ sprinter 1500 ਗਿਆਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾ।

ਦਿਲਚਸਪੀਸੋਧੋ

ਖੇਡਾਂ, ਸਾਹਿਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੇਤਰ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆਸੋਧੋ

ਐਮ.ਏ , ਬੀ. ਐੱਡ, ਐੱਮ . ਫਿਲ