ਸਵਾਗਤ! ਮੈ sprinter 1500 ਗਿਆਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾ।

ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੋਧੋ

ਖੇਡਾਂ, ਸਾਹਿਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੇਤਰ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸੋਧੋ

ਐਮ.ਏ , ਬੀ. ਐੱਡ, ਐੱਮ . ਫਿਲ