ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚ.ਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

Bouncywikilogo.gif