ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ!ਅੱਜ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, ਅਪਰੈਲ 10, 2021 ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 19:39 (UTC/GMT) ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 35,823 ਲੇਖ ਹਨ।

I do most of my editing on the English Wikipedia. You can visit my userpage there: w:User:Tow or you can EMAIL ME.