ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ!ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਦਸੰਬਰ 2, 2022 ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 20:22 (UTC/GMT) ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 39,175 ਲੇਖ ਹਨ।

I do most of my editing on the English Wikipedia. You can visit my userpage there: w:User:Tow or you can EMAIL ME.