ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਵਲੋਰੇ ਜ਼ਿਲਾ

(ਵਲੋਰੇ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਇਹ ਅਲਬੇਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈ।

ਵਲੋਰੇ ਜ਼ਿਲਾ
Rrethi i Vlorës
ਜ਼ਿਲਾ
ਅਲਬੇਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ
ਦੇਸ਼  ਅਲਬੇਨੀਆ
ਕਾਉਂਟੀ ਵਲੋਰੇ ਕਾਉਂਟੀ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਲੋਰੇ