ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਇਹ ਅਲਬੇਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈ।

ਵਲੋਰੇ ਜ਼ਿਲਾ
Rrethi i Vlorës
ਜ਼ਿਲਾ
ਅਲਬੇਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ
ਮੁਲਕ  ਅਲਬੇਨੀਆ
ਕਾਉਂਟੀ ਵਲੋਰੇ ਕਾਉਂਟੀ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਲੋਰੇ