ਸ਼ਕਤੀ (ਫਿਲਮ)

(ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਸ਼ਕਤੀ ੧੯੮੨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ।

{{{1}}}