ਸ਼ਿਸ਼ੋਦੀਆ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ।

ਰਾਜਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ

ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ੋਦੀਆ ਸ਼ਾਸਕਸੋਧੋ