ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਡਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਇੱਕ ਫ਼ਰੇਮ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਕਲ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਈ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ।

Left side of Flying Pigeon.jpg

ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿੱਚਸੋਧੋ

ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ
ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮਾਊਂ
ਨੀ ਬਹਿ ਮੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ
ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਜਾਊਂ
ਨੀ ਬਹਿ .......