ਸਾਈਨ-ਜੌਰਡਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, 1+1 ਅਯਾਮਾਂ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰੇਖਿਕ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਅੰਸ਼ਿਕ ਡਿੱਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀ’ਅਲਬ੍ਰਟ ਓਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਅਗਿਆਤ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਮੰਡ ਬੂਰ (1862) ਦੁਆਰਾ 3-ਸਪੇਸ ਅੰਦਰ ਕਰਵੇਚਰ -1 ਦੀਆਂ ਸਤਹਿਾਂ ਲਈ ਗੌੱਸ-ਕੋਡਾੱਜ਼ੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਿਰ ਨੈਗਟਿਵ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਿਸਥਾਪਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਫ੍ਰੈਂਕਲ ਅਤੇ ਕੋਂਟੋਰੋਵਾ (1939) ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ 1970ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਣ ਸੌਲੀਟੌਨ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ।

ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮਸੋਧੋ

ਸੌਲੀਟੌਨ ਹੱਲਸੋਧੋ

1-ਸੌਲੀਟੌਨ ਹੱਲਸੋਧੋ

2-ਸੌਲੀਟੌਨ ਹੱਲਸੋਧੋ

3-ਸੌਲੀਟੌਨ ਹੱਲਸੋਧੋ

ਬਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੌਲੀਟੌਨ ਦੀ FDTD (1D) ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਟਸੋਧੋ

ਬਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਲੇਇਨ-ਜੌਰਡਨ-ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੌਲੀਟੌਨ

ਸਬੰਧਤ ਸਮੀਕਰਨਾਂਸੋਧੋ

ਕੁਆਂਟਮ ਵਰਜ਼ਨਸੋਧੋ

ਸੀਮਤ ਘਣਫਲ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇਸੋਧੋ

ਸੁੱਪਰਸਮਿੱਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਨ-ਜੌਰਡਨ ਮਾਡਲਸੋਧੋ

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕਸੋਧੋ