ਸਾਹਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਬਝਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਅਧਿਐਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ[1]

Old book bindings.jpg

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. Culler 1997, p.1