ਸੀਮੈਂਟ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: cement) ਇੱਕ ਬਾਇੰਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ (ਕੁੱਲ) ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੂਨੇ ਲਈ ਮਾਰਟਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੀਮਿੰਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੈਵਿਕ, ਅਕਸਰ ਚੂਨੇ ਜਾਂ ਕੈਲਸੀਅਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਕਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਚੂਨਾ ਵੇਖੋ ਪਲਾਸਟਰ)।

ਗੈਰ-ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸੀਮੈਂਟ ਬਰਫ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਧਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸੀਮੈਂਟ (ਉਦਾ., ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸੀਮੇਂਟ) ਸੁੱਕੀ ਸਾਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਖਣਿਜ ਹਾਈਡਰੇਟ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਫ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰੋਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸੀਮੈਂਟ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ (ਕੈਲਸੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ) ਨਾਲ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਸੁਆਹ (ਪੋਜ਼ਜ਼ੋਲਾਨਾ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

"ਸੀਮਿੰਟ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਸ਼ਬਦ ਓਪਸ ਕੈਮੈਂਟੀਸੀਅਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੂਨੇ ਦੇ ਵਰਣਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਕਰੀਟ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਸੁਆਹ ਅਤੇ ਚੁਕੇ ਹੋਏ ਇੱਟ ਪੂਰਕ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਬਿੰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਮੈਂਟਮ, ਸਾਈਮੈਂਟਮ, ਕੈਮਟ, ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜੈਵਿਕ ਪੌਲੀਮੋਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿੱਚ ਸੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[1][2][3]

16 ਵੀਂ ਸਦੀ

ਸੋਧੋ

ਤੌੜੀ, ਇੱਕ ਠੋਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਪ-ਸ਼ੈੱਲ ਚੂਨੇ, ਰੇਤ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਛੋਣੇ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[4]

18 ਵੀਂ ਸਦੀ

ਸੋਧੋ

18 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸੀਮੇਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਧੁਨਿਕ ਸੀਮੈਂਟ

ਸੋਧੋ

ਆਧੁਨਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸੀਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (ਲਗਪਗ 1800) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

  • ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸੀਮੇਂਟ ਰੈਂਡਰ (ਸਟੋਕੋ) ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਮੋਟਰਾਂ ਆਦਿ.।
  • ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ।

ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਕੇ ਅਕਸਰ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀਮੈਂਟ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੈਟਿੰਗ

ਸੋਧੋ

ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਸੀਮੰਟ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਟ ਹਾਇਡਰੇਟ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਦੇ ਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਹਾਈਡਰੇਟਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਸੀਮੇਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਣਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸੀਮੈਂਟਸ ਸੁੱਕਣ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ; ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਸਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਚਿਤ ਨਮੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸਿੱਕੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ
  1. "Natural Cement Comes Back" Archived 25 April 2016 at the Wayback Machine., October 1941, Popular Science
  2. Sismondo, Sergio (2009). An Introduction to Science and Technology Studies Archived 10 May 2016 at the Wayback Machine.. John Wiley and Sons, 2nd edition, p. 142. ISBN 978-1-4051-8765-7.
  3. Mukerji, Chandra (2009). Impossible engineering: technology and territoriality on the Canal du Midi Archived 26 April 2016 at the Wayback Machine.. Princeton University Press, p. 121, ISBN 978-0-691-14032-2.
  4. Loren Sickels Taves. "Tabby Houses of the South Atlantic Seaboard" Archived 27 October 2015 at the Wayback Machine., Old-House Journal. Mar-Apr 1995. Back cover. Print.