ਸੇਨੇਗਲ ਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਧ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਤੱਟਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੇਨੇਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਡਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਫਰੈਂਕ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

 
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਯੁਵਾ ਸੰਗਠਨ
 
ਸਧਾਰਣ ਰਵਾਇਤੀ ਸੈਨੇਗਾਲੀਜ਼ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਤਾਰ ਦੇ ਫਰੇਮ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ(ਨਿਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ)