ਹੀਰੋਡਾਟਸ

ਪੁਰਾਤਨ ਯੂਨਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ
(ਹੇਰੋਡੋਟਸ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਹੀਰੋਡਾਟਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੀਰੋਡਾਟਸ
Herodotos Met 91.8.jpg
ਹੀਰੋਡਾਟਸ ਦੇ ਯੂਨਾਨੀ ਬੁੱਤ ਦੀ ਰੋਮਨ ਨਕਲ
ਜਨਮਅੰ.  484 ਈਪੂ
Halicarnassus, Caria, Asia Minor
ਮੌਤਅੰ.  425 ਈਪੂ (ਉਮਰ ਲਗਭਗ 60)
Thurii, Calabria or Pella, Macedon
ਪੇਸ਼ਾਇਤਿਹਾਸਕਾਰ
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ
  • Lyxes (father)
  • Dryotus (mother)