ਹੀਰੋਡਾਟਸ

ਪੁਰਾਤਨ ਯੂਨਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ
(ਹੇਰੋਡੋਟਸ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਹੀਰੋਡਾਟਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੀਰੋਡਾਟਸ
ਹੀਰੋਡਾਟਸ ਦੇ ਯੂਨਾਨੀ ਬੁੱਤ ਦੀ ਰੋਮਨ ਨਕਲ
ਜਨਮਅੰ.  484 ਈਪੂ
ਮੌਤਅੰ.  425 ਈਪੂ (ਉਮਰ ਲਗਭਗ 60)
ਪੇਸ਼ਾਇਤਿਹਾਸਕਾਰ
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ
  • Lyxes (ਪਿਤਾ)
  • Dryotus (ਮਾਤਾ)