ਫੋਨੈਟਿਕ ਵਿਚ, ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ (ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ) ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। .

ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 0.7% ਦੇ ਲਗਪਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤਲਿੰਗਤ, ਚਿੱਪੇਵੇਅਨ, Oneida, ਅਤੇ ਵਿਚਿਟੇ . [1]

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਨੇਟਿਕ ਵਰਣਮਾਲਾ (IPA) ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ:

ਆਈ.ਪੀ.ਏ ਵਰਣਨ ਉਦਾਹਰਨ
ਭਾਸ਼ਾ ਆਰਥੋਗ੍ਰਾਫੀ ਆਈ.ਪੀ.ਏ ਭਾਵ
</img> ਨਾਦੀ ਨਾਸਕੀ ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ man [mæn] ਆਦਮੀ
ਅਨਾਦੀ ਨਾਸਕੀ ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਹਮੋਂਗ Hmoob [m̥ɔ̃́] ਹਮੋਂਗ
</img> ਅਨਾਦੀ ਸਫੋਟਕ ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ spin [spɪn] ਸਪਿਨ
</img> ਨਾਦੀ ਸਫੋਟਕ ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ bed [bɛd] ਬਿਸਤਰਾ
</img> ਅਨਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਜਾਪਾਨੀ 富士山 ( f ujisan) [ɸuʑisaɴ] ਫੂਜੀ ਪਹਾੜ
</img> ਨਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਈਵੇ ɛ ʋ ɛ [ɛ̀βɛ̀] ਈਵੇ
</img> ਅਰਧ ਵਿਅੰਜਨ ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਸਪੇਨੀ lo b o [loβ̞o] ਬਘਿਆੜ
</img> ਨਾਦੀ ਕੰਬਵਾਂ ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਨਿਆਸ si mb i [siʙi] ਹੇਠਲੇ ਜਬਾੜੇ
ʙ̥ ਅਨਾਦੀ ਕੰਬਵਾਂ ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਸਰਕੁਏਸ f ritt [ʙ̥rɪt] ਫਸਲ
</img> ਦੋ ਹੋਂਠੀ ejective ਅਦਿਘੇ п Ӏэ [a] ਮੀਟ
ɓ ਨਾਦੀ ਅਡੱਕਵਾਂ

ਦੋ ਹੋਂਠੀ

ਜਮਾਇਕਨ ਪੈਟੋਇਸ b ਖਾਓ [ɓiːt] ਹਰਾਇਆ
ɓ̥ ਅਨਾਦੀ ਅਡੱਕਵਾਂ

ਦੋ ਹੋਂਠੀ

ਸੇਰਰ
Xsampa-Oslash.png</img>k͡ʘ
ɡ͡ʘ
ŋ͡ʘ
</br> k͡ʘ
ɡ͡ʘ
ŋ͡ʘ
</br> k͡ʘ
ɡ͡ʘ
ŋ͡ʘ
bilabial ਕਲਿੱਕ ਰੀਲੀਜ਼ (ਕਈ ਵੱਖਰੇ ਵਿਅੰਜਨ) ਨੰਗ ʘਓ [k͡ʘoe] ਮੀਟ

ਓਵੇਰੇ ਇਗਬੋ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਡੱਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅੰਤਰ ਹੈ: [p pʰ ɓ̥ b b̤ ɓ] । 

ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂਸੋਧੋ

IPA ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ( [ʬ] ) ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਆਘਾਤੀ ਲਈ ਬੁੱਲ੍ਹ ਚਟਾਕੇ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨ-ਆਘਾਤੀ ਬੋਧ ਵਿਚ ਬੁੱਲ੍ਹ ਚਟਾਕਾ ਰੌਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ [ʬ↓]

IPA ਚਾਰਟ ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਪਾਸੇਦਾਰ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖਹਿਵੇਂ [ɸ] ਅਤੇ [β] ਅਕਸਰ ਪਾਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀਤਾ ਲਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਐਲੋਫੋਨੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

 

ਸਰੋਤਸੋਧੋ

ਆਮ ਹਵਾਲੇ
  1. Maddieson, Ian. 2008. Absence of Common Consonants. In: Haspelmath, Martin & Dryer, Matthew S. & Gil, David & Comrie, Bernard (eds.) The World Atlas of Language Structures Online. Munich: Max Planck Digital Library, chapter 18. Available online at http://wals.info/feature/18 Archived 2009-06-01 at the Wayback Machine.. Accessed on 2008-09-15.