ਅੰਗ (ਸਰੀਰੀ ਬਣਤਰ)

(ਅੰਗ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।[1]

ਕਿਸੇ ਭੇਡ ਦਾ ਕਾਲਜਾਕਾਲਜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. Widmaier EP; Raff H; Strang KT (2014). Vander's Human Physiology (12th ed.). -JB. ISBN 978-0071283663.