ਉਸਮਾਨਾਬਾਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਮਾਨਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ।