ਏਕ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਮੌਤ 1991 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ।

ਏਕ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਮੌਤ
ਏਕ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪੋਸਟਰ
ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ(ਆਂ)1991
ਦੇਸ਼ਭਾਰਤ
ਭਾਸ਼ਾਹਿੰਦੀ

ਮੁਖ ਕਲਾਕਾਰਸੋਧੋ

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕਸੋਧੋ