ਓਕੂ ਨੋ ਹੋਸੋਮੀਚੀ (奥の細道?, ਮੂਲ おくのほそ道, ਮਤਲਬ "ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਭੀੜੀ ਸੜਕ"), ਦੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦ ਨੈਰੋ ਰੋਡ ਟੂ ਦ ਡੀਪ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਦ ਨੈਰੋ ਰੋਡ ਟੂ ਦ ਇੰਟੀਰੀਅਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਪਾਨੀ ਕਵੀ ਮਾਤਸੂਓ ਬਾਸ਼ੋ ਦੀ "ਕਲਾਸੀਕਲ ਜਾਪਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ "[1] ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਬੁਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ।

ਬਾਸ਼ੋ, ਕਿਰਤ: ਹੋਕੂਸ਼ਾਈ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. Bashō 1996b: 7.