"ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਅਨੁਵਾਦ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
{{Redirect|Wikipedia:RFT|ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਫਰਮਿਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ|Wikipedia:Requested templates|refactoring talk pages|Wikipedia:RTP}}
{{redirect|Wikipedia:TIE|strong national ties to a topic|Wikipedia:TIES}}
 
{{notice|'''ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋ?'''<br/>
*ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ [[ਵਿਕੀਪੀਡੀਆWikipedia:ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਮੰਗਦੇ ਸਫ਼ੇ]] ।
*ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਦੇਖੋ [[ਵਿਕੀਪੀਡੀਆWikipedia:ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ|ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ]]
*ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਲੇਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਈਡਬਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਕਸੈੱਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ।
}}
*ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਬਤ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਪੜਦੇ ਰਹੋ ।}}
 
 
== ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ==