"ਵਾਕੰਸ਼" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ
(→‎ਹਵਾਲੇ: ਕੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ)
ਟੈਗ: ਮੋਬਾਈਲੀ ਸੋਧ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਸੋਧ
(ਕੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ)
ਟੈਗ: ਮੋਬਾਈਲੀ ਸੋਧ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਸੋਧ
ਆਮ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, '''ਵਾਕੰਸ਼''' ([[ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ|ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ]]:Phrase) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ]]ਵਾਕ ਵਿੱਚ, ਵਾਕੰਸ਼ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂਗਏ ਦਾਵਿਆਕਰਨਿਕ ਉਹ ਸਮੂਹਵਰਗ (ਕਦੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਦੇਕਿਰਿਆ, ਇੱਕਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ)ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜੋਨਾਂਵ, ਇੱਕਪਡ਼ਨਾਂਵ, ਵਾਕਸੰਬੰਧਕ, ਦੀਯੋਜਕ ਵਾਕ-ਰਚਨਾਅਤੇ ਵਿੱਚਵਿਸਮਿਕ) ਇੱਕਦੇ ਇਕਾਈਸੂਚਕ ਵਜੋਂਸ਼ਬਦ ਕਾਰਜ ਕਰੇ। <ref>{{cite book | title=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਆਕਰਨਜਾਂ ਸ਼ਬਦ-ਸਮੂਹ ਭਾਗਵਾਕੰਸ਼ IIIਕਹਾਉਂਦੇ | publisher=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ |ਹਨ। pages=11}}</ref>
 
[[ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ]] ਵਿੱਚ, ਵਾਕੰਸ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮੂਹ (ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ) ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੀ ਵਾਕ-ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰੇ। <ref>{{cite book | title=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਆਕਰਨ - ਭਾਗ III | publisher=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ | pages=11}}</ref>
 
==ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ==