"ਖ਼ਿਲਜੀ ਵੰਸ਼" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

 
ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਏ ਸਨ-
* [[ਜਲਾਲੁੱਦੀਨ ਖਿਲਜੀਖ਼ਿਲਜੀ]]
* ਅੱਲਾਹੁੱਦੀਨ ਜਾਂ [[ਅਲਾਉਦੀਨਅਲਾਉੱਦੀਨ ਖਿਲਜੀਖ਼ਿਲਜੀ]]
* [[ਮੁਬਾਰਕ ਖਿਲਜੀਖ਼ਿਲਜੀ]]
 
ਅਲਾਉਦੀਨਅਲਾਉੱਦੀਨ ਖਿਲਜੀਖ਼ਿਲਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਫੇਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਣਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋਲ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੀ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਫੌਜ ਦਾ ਡਟਕੇ ਸਾਮਣਾਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ [[ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼]] ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ।
==ਹਵਾਲੇ==
{{ਹਵਾਲੇ}}
{{ਅਧਾਰ}}
 
[[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖਿਲਜੀਖ਼ਿਲਜੀ ਵੰਸ਼]]