"ਬੀਜ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

1,620 bytes added ,  3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
"Seed" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
("Seed" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
("Seed" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
{{col-end}}
'''Key''': ''1. Endosperm 2. Zygote 3. Embryo 4. Suspensor 5. Cotyledons 6. Shoot Apical Meristem 7. Root Apical Meristem 8. Radicle 9. Hypocotyl 10. Epicotyl 11. Seed Coat'']]
ਐਂਜੀਓਸਪਰਮ (ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ) ਬੀਜਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: (1) Zygote ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰੂਣ, (2) ਐਂਡੋਸਪਰਮ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਲਾਈਓਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (3) ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਮਾਦਾ ਬੀਜ ਕੋਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਟਿਸ਼ੂ। ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਾਂ ਵਿਚ, ਬੀਜ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਬਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਡੇ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨਰ ਗੈਟੈਟਸ ਦਾ ਸੰਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਅਤੇ Zygote ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਾਇਗੋਟ (Zygote) ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ-ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਵਾਨ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਖਾ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਉਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
 
 
=== ਅੰਡਕੋਸ਼ ===