ਫ੍ਰੀਸਟਾਇਲ ਕੁਸ਼ਤੀ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"Freestyle wrestling" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
("Freestyle wrestling" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
("Freestyle wrestling" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
</ref>
 
== Notesਨੋਟਸ ==
{{reflist|2}}
 
== ਹਵਾਲੇ ==
 
* {{Cite web|url=http://www.fila-official.com/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=75|title=Freestyle Wrestling|last=[[International Federation of Associated Wrestling Styles]]|publisher=[[International Federation of Associated Wrestling Styles|FILA]]|archive-url=https://web.archive.org/web/20110711001604/http://www.fila-official.com/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=75|archive-date=2011-07-11|dead-url=yes|access-date=2008-10-28}}
* {{Cite web|url=http://www.fila-wrestling.com/images/documents/lutte/wr230107.pdf|title=International Wrestling Rules: Greco-Roman Wrestling, Freestyle Wrestling, Women's Wrestling|last=[[International Federation of Associated Wrestling Styles]]|date=2006-12-01|publisher=[[International Federation of Associated Wrestling Styles|FILA]]|format=PDF|access-date=2008-10-28}}
* {{Cite web|url=http://www.ncwa.net/files/Wrestling_Plan.pdf|title=2008-09 NCWA Wrestling Plan|last=[[National Collegiate Wrestling Association]]|date=2008-09-01|publisher=[[National Collegiate Wrestling Association|NCWA]]|format=PDF|archive-url=https://web.archive.org/web/20081219210926/http://www.ncwa.net/files/Wrestling_Plan.pdf|archive-date=2008-12-19|dead-url=yes|access-date=2008-11-20}}
* {{Cite web|url=http://www.themat.com/forms/Rulebook.pdf|title=International Wrestling Rules: Greco-Roman Wrestling, Freestyle Wrestling, Women's Wrestling, modified for USA Wrestling|last=[[USA Wrestling]]|date=2009-02-01|publisher=[[USA Wrestling|USAW]]|format=PDF|access-date=2009-03-19}}
* {{Cite web|url=http://www.wrestlinghalloffame.org/history/oldestsport.php|title=The Oldest Sport|last=Dellinger|first=Daniel|authorlink=Bob Dellinger|publisher=[[National Wrestling Hall of Fame and Museum]]|archive-url=https://web.archive.org/web/20070703010121/http://www.wrestlinghalloffame.org/history/oldestsport.php <!-- Bot retrieved archive -->|archive-date=2007-07-03|access-date=2007-08-12}}
* {{Cite journal|last=Poliakoff|first=Michael|author-link=Michael B. Poliakoff|year=1996|editor-last=Christensen|editor-first=Karen|title=Encyclopedia of World Sport: From Ancient Times to the Present|publisher=ABC-CLIO, Inc.|volume=3|pages=1189–1193|isbn=0-87436-819-7}}
* {{Cite journal|last=Poliakoff|first=Michael|author-link=Michael B. Poliakoff|year=1996|editor-last=Christensen|editor-first=Karen|title=Encyclopedia of World Sport: From Ancient Times to the Present|publisher=ABC-CLIO, Inc.|volume=3|pages=1194–1196|isbn=0-87436-819-7|contribution=Wrestling, Greco-Roman|place=Santa Barbara, CA}}<code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">&#x7C;contribution=</code> ignored (help) [[Category:CS1 errors: chapter ignored|Category:CS1 errors: chapter ignored]]