"ਖਾਲਸਾ ਮਹਿਮਾ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

word correction for Khalsa
ਛੋ (clean up using AWB)
(word correction for Khalsa)
<ref>http://dasamgranth.org/</ref>
<poem>
;ਇਨ ਹੀਇਨਹੀ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ,
;ਨਹੀਂ ਮੋ ਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋਰ ਪਰੇ।।2।।
</poem>
<poem>
;ਜਬ ਲਗ ਖਾਸਲਾਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ।।
;ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦੀਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ।।
;ਜਬ ਇਹ ਗਹੈ ਬਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ।।
ਗੁਮਨਾਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰ