"ਮੌਡਿਊਲ:BrewerColors" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"local p = {} local CFCM = require "Module:ComplForColorModules" local TNTT = require "Module:TNTTools" local ARG = require "Module:Arguments" local I1..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("local p = {} local CFCM = require "Module:ComplForColorModules" local TNTT = require "Module:TNTTools" local ARG = require "Module:Arguments" local I1..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
 
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)