"ਤਸਵੀਰ:2024 Summer Olympics logo.svg" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ