ਖੰਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿਨ੍ਹ ਹੈ।

ਖੰਡਾ

ਖੰਡਾ 3 ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ:

  • ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਧਾਰੀ ਖੰਡਾ (ਤਲਵਾਰ)
  • ਇੱਕ ਚੱਕਰ (ਚੱਕਰ)
  • ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਖੰਡੇ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਬੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ

ਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ