ਗੇਂਦ (ਕ੍ਰਿਕਟ)

ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੱਲ ਸੁੱਟਣਾ

ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਗੇਂਦ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੱਲ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੇਂਦ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੇਂਦ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਪਿੰਨਰ ਮੁਥੱਈਆ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਐਡਮ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ

ਖੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਫੀਲਡਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਂਦਾਂ ਇੱਕ ਓਵਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੈਂਬਰ ਅਗਲੇ ਓਵਰ ਲਈ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਪਿੱਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਪਿੱਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਉਲਟ ਵਿਕਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ (ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਵਿਕਟ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ) ਜਾਂ ਵਿਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇਹ ਪਹੁੰਚ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੰਪਾਇਰ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਪ ਹਰ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 100-ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਮ 200 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ)। ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ; ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, "ਓਵਰ 14.2" ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਓਵਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਇੱਕ ਓਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ (ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੁਰਦਗੀ) ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਂਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਂਦਾਂ ਸੋਧੋ

ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਵੈਧ, ਜਾਂ "ਇੱਕ ਓਵਰ" ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਡੈੱਡ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.[1][2]

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੋਧੋ

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਨੋ-ਬਾਲ। ਨੋ-ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਡਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੁਰਦਗੀ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਧੂ ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ "ਫ੍ਰੀ ਹਿੱਟ" ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਫ੍ਰੀ ਹਿੱਟ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋ-ਬਾਲ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)।[3]

ਵਾਈਡ ਗੇਂਦ ਸੋਧੋ

ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਈਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਟਰਾਈਕਰ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ।[4]

ਨੋ ਬਾਲ (ਨੋ ਗੇਂਦ) ਸੋਧੋ

ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੋ-ਬਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋ-ਬਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੈਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੌਪਿੰਗ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟਰਾਈਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਰਾਈਕਰ[5]

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. "The over Law | MCC". www.lords.org. Retrieved 2022-06-30.
  2. "Dead ball Law | MCC". www.lords.org. Retrieved 2022-06-30.
  3. "Understanding the no-ball law" (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਬਰਤਾਨਵੀ)). 2010-08-29. Retrieved 2022-06-30.
  4. "Wide ball Law | MCC". www.lords.org. Retrieved 2022-06-30.
  5. "No ball Law | MCC". www.lords.org. Retrieved 2022-06-30.