ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਰਮਨ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਿਮ ਭਰਾਵਾਂ- ਜੈਕਬ ਅਤੇ ਵਿਲਹੇਮ ਵੱਲੋਂ 1812 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਮ ਦੀਆਂ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਹਾਣੀਆਂ
or
ਗ੍ਰਿਮੀ ਦੀਆਂ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ  
[[File:Grimm's Kinder- und Hausmärchen, Erster Theil (1812).cover.jpg]]
ਲੇਖਕਜੈਕਬ ਅਤੇ ਵਿਲਹੇਮ ਗ੍ਰਿਮ
ਮੂਲ ਸਿਰਲੇਖਕਿੰਡਰ- ਉਂਡ ਹਾਊਸਮਾਰਚਨ
ਦੇਸ਼ਜਰਮਨੀ
ਭਾਸ਼ਾਜਰਮਨ
ਵਿਧਾ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤਾਰੀਖ1812
ਗ੍ਰਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ

ਰਚਨਾਸੋਧੋ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਸੱਤ ਸੰਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ -

ਪਹਿਲਾ ਸੰਪਾਦਨ

ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਕਰਨ - 1812, 86 ਕਹਾਣੀਆਂ

ਦੂਜਾ ਸੰਸਕਰਨ - 1814, 70 ਕਹਾਣੀਆਂ

ਦੂਜਾ ਸੰਪਾਦਨ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸੰਸਕਰਨ - 1819

ਤੀਜਾ ਸੰਸਕਰਨ - 1822

ਕੁਲ 170 ਕਹਾਣੀਆਂ[ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ]

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ