ਗੱਲ-ਬਾਤ:ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ

Active discussions

ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਬਾਬਤਸੋਧੋ

ਇਸ ਵਰਗਾ ਸਫ਼ਾ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੋ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ਾ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। Sony dandiwal (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 14:22, 25 ਅਗਸਤ 2016 (UTC)

Return to "ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ" page.