ਛੱਪੜ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਝੀਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। .[1][2] ਇਹ ਜਲਗਾਹ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਓਣ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘਣੀ ਅਤੇ ਤਜਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਣ ਇਹ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

A pond in Swarzynice, Poland

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ