ਟੈਲਿਊਰੀਅਮ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Tellurium) ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਅੰਕ 52 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ Te ਨਾਲ ਨਿਵੇਦਨ ਕਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਭਾਰ 127.60(3) amu ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀ

ਸੋਧੋ