ਡਾਟ ਜਾਂ ਮਹਿਰਾਬ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: arch, ਆਚ) ਚੱਕਰ ਦੀ ਚਾਪ ਵਰਗੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਕੌਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮੇਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।[1] ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਰਚਨਾ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਡਾਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰੋਮਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

A masonry arch
1. Keystone 2. Voussoir 3. Extrados 4. Impost 5. Intrados 6. Rise 7. Clear span 8. Abutment

ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਕਲਪਸੋਧੋ

ਡਾਟ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।[2]

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. "arch, n. 2" Oxford English Dictionary 2nd ed. 2009.
  2. Dym, Clive L.; Harry E. Williams (January 2011). "Stress and Displacement Estimates for Arches" (PDF). JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING. 49. doi:10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0000267. Retrieved 1 February 2013.