ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਦਰਜਾ (ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੌਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਕੌਸ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਕੌਸ-ਦਰਜਾ), ਆਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ° (ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ), ਪੱਧਰੇ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਗੇੜ 1360 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਣਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰੀ ਇਕਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਹੈ ਪਰ ਕੌ.ਮਿ. ਦੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਣਯੋਗ ਇਕਾਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।[1] ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ 2π ਰੇਡੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ π/180 ਰੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ (ਸੂਹੇ ਰੰਗ 'ਚ) ਅਤੇ
ਉਨਾਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀਆਂ (ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ)

ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜਸੋਧੋ

  1. Bureau International des Poid et Mesures (2006). "The International System of Units (SI)" (8 ed.). Archived from the original on 2009-10-01. Retrieved 2014-11-11.